Drumul Verde SEPSI – Un proiect de promovare a valorilor

Federaţia Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna a realizat primul drum verde la nivelul judeţului Covasna, sub denumirea Drumul Verde SEPSI în anul 2010.

Motivul iniţierii acestui proiect a fost conştientizarea tinerilor, dar şi adulţilor, locuitori ai comunităţilor locale, cu privire la valorile care îi înconjoară. Valorile pe care acest proiect le promovează sunt: valorile şi resursele naturale, valorile culturale şi obiceiurile din comunităţile pe care „drumul” le străbate, precum şi valorile istorice şi monumente istorice din regiune. O altă motivaţie puternică, ce a stat la baza realizării proiectului, este faptul că în judeţul Covasna nu există drumuri tematice, care să prezinte aceste valori culturale pentru localnici pe de-o parte, dar şi pentru turiştii care vizitează regiunea Covasna, pe de altă parte.

Un alt motiv, deosebit de important pentru iniţiatorii proiectului, a fost promovarea ocrotirii mediului prin parcurgerea acestui drum pe bicicletă. Cei care parcurg acest drum tematic sunt invitaţi să cunoască resursele şi valorile naturale şi culturale ale regiunii, de pe bicicletă.

Scopul acestui proiect a fost realizarea primului drum verde din judeţul Covasna, denumit Drumul Verde Sepsi, cu implicarea şi sprijinul semnificativ al comunităţilor locale, în vederea promovării ocrotirii valorilor naturale şi culturale.

Obiectivele şi activităţile proiectului au constat în marcarea drumului verde cu tăbliţe de informare în 18 localităţi şi realizarea acestui drum în lungime totală de 100 km; prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale precum şi a resurselor naturale de-a lungul drumului verde; promovarea mersului pe bicicletă; educarea localnicilor şi tinerilor din 18 comunităţi locale, despre importanţa ocrotirii mediului şi despre valorile locale.

Traseul parcurge următoarele 18 localităţi: Sfântul Gheorghe – Arcuş – Valea Crişului – Calnic – Zălan- Olteni- Bodoc –Zoltan – Ghidfalău – Fotoş – Angheluş – Moacsa – Reci – Magheruş – Lisneu –Bicfalău – Ozun – Ilieni. Numărul indicatoarelor realizate şi montate este de aproximativ 134 . Atracţiile locale sunt prezentate cu ajutorul  tăbliţelor informative aflate în 15 din cele 18 localităţi. În realizarea proiectului  au participat 12 organizaţii non-profit şi un număr de 48  voluntari.

Realizarea Drumului Verde Sepsi a debutat cu evaluarea şi cartografierea precisă a traseului, urmat de indicarea semnelor direcţionale.  Tinerii voluntari au pregătit pilonii pentru panouri, iar echipa de proiect a realizat desingul şi textul de promovare a atracţiilor turistice pentru tabliţele informative în trei limbi (maghiară, engleză şi română). Următorul pas a fost realizarea şi montarea tabliţelor în locurile marcate.

Visul realizării acestui drumului verde a luat naştere în anul 2009 şi a fost implementat cu succes în anul 2010 luna octombrie.

Rezultatele obţinute sunt semnificative, s-a realizat primul drum verde din judeţul Covasna implicit realizarea documentaţiei, tăbliţelor şi marcajelor turistice şi montarea indicatoarelor; editarea şi tipărirea a peste 1000 de pliante, cu scopul promovării drumului verde; realizarea unei hărţi şi multiplicarea acesteia în peste 300 de exemplare; consolidarea relaţiei societăţii civile cu autorităţi locale fapt ce a asigurat sustenabilitate în dezvoltarea continuă a Drumului Verde Sepsi.

Iniţiator al acestui proiect a fost Federaţia Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna. Printre partenerii acestui proiect se numără Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România, Asociaţia Turulmadár, Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna, Asociaţia Amőba , Salvamont Covasna, Asociaţia KliwaLab, Societatea de micologie László Kálmán , Biroul de Sport din Târgu Secuiesc, Asociaţia Alpin Sport, Primăria din Ilieni, Primăria din Ozun, Primăria din Reci, Primăria din Valea Crişului, Primăria din Bodoc, Primăria din Moacşa, Primăria din Ghidfalău, Primăria din Arcuş, Primăria din Sfântu Gheorghe.

Sabău Ciprian – Expert Regional Secundar – Regiunea Centru

Surse utilizate: Drumul Verde Sepsi

Sursa foto 1; Sursa foto 2 ; Sursa foto 3 ; Sursa foto 4

drum verde federatia resurse naturale valori