0posts 0followers 0representatives

Asociaţia “RAZA SPERANŢEI DIN ARDEAL”

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Centru
Domeniu de interes: Educatie

Contact

Adresa: Loc. Unirea II, str. Nãdejdea, nr. 1003, jud. Alba
Tel: 0726719047, 0726136940, 0721953719
E-mail: rsardeal@gmail.com

Descriere

Viziunea noastră

Ceea ce se găseşte în minte, nu aparţine minţii. Conţinutul conştiinţei curge înainte şi în afară, dar mintea nu este conţinutul. Conţinutul conştiinţei vine şi pleacă. Ceea ce facem, dorim să rămână în folosul tuturor.

ÎMPREUNÃ transformăm speranţa în REALITATE!

Misiunea noastră

Asociaţia are ca scop formarea şi re-conversia profesionalã în domeniile agriculturã, pisciculturã, construcţii civile şi industriale, materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine şi financiar-bancar, a persoanelor angajate în câmpul muncii prin organizarea şi desfãşurarea de cursuri de pregãtire şi calificare specificã; consultanţã în managementul proiectelor; asistarea socialã şi consilierea copiilor, minorilor şi tinerilor cu dificultãţi (şcolare, familiale, de relaţionare, de dezvoltare personalã) şi susţinerea drepturilor copiilor, minorilor şi tinerilor, sprijinirea valorificãrii şi afirmãrii abilitãţilor lor în comunitate; realizarea de activitãţi legate de culturã, artã, sport şi recreere cu implicarea beneficiarilor (copii, tineri, adulţi şi vârstnici); susţinerea drepturilor persoanelor cu dizabilitãţi (copii, tineri, adulţi); susţinerea drepturilor femeilor (o categorie dezavantajatã social).

VALORI: RESPECT, UMANITATE, CREDINŢÃ, VOLUNTARIAT, UNITATE, DEMNITATE, NON-DISCRIMINARE, EMPATIE, TOLERANŢÃ, CULTURÃ, TRANSFORMARE.

Asociaţia se axeazã pe programe de voluntariat scolar prin care elevi voluntari sunt pregãtiţi prin cursuri în munca cu beneficiari copii, vârstnici, persoane cu disabilitãţi, persoane de etnie Rromã; elevii voluntari desfãşoarã activitãţi culturale, de artizanat şi meditaţii voluntare la materiile de studio cu copii mai mici decât ei. Ei sunt pregãtiţi sã devinã mici formatori pentru cei din comunitatea lor.

Asociaţia desfãşoarã şi proiecte care încurajeazã şi promoveazã performanţa, acestea fiind destinate elevilor cu rezultate şcolare foarte bune si bune. Prin activitãţile din proiecte ei au urmãtoarele beneficii: îşi dezvoltã abilitãţi de viaţã independentã; îşi dezvoltã abilitãţi/talente/hobbiuri; primesc sprijin material – rechizite şcolare şi hranã; burse; se cunosc şi dezvoltã personal; participã active în viaţa comunitãţii locale şi a celor vecine şi îşi dezvoltã un simţ al cetãţeniei active, un simţ al responsabilitãţii, a ceea ce înseamnã drept şi obligaţie.

Prin tot ceea ce facem: programe, proiecte, acţiuni urmãrim sã formãm tinerii şi adulţii cu care lucrãm, sã îi responsabilizãm pentru sine şi pentru comunitate. Îi învãţãm cã pot avea idei de antreprenoriat, cã pot gãsi resurse în comunitate şi ţarã, cã pot crea reţele de sprijin, cã se pot dezvolta şi, mai ales, cã pot crea împreunã o comunitate sustenabilã în mediul rural.

Am creat recent şi un SRL prin care dorim sã contribuim la dezvoltarea sustenabilã în zona noastrã, sã creem locuri de muncã şi sã implementãm şi pe aceastã cale principiile educaţiei pentru sãnãtate.

Domeniu de interes CSR priveşte atât Asociaţia cât şi firma: dorim sã ne implicâm cât mai mult în buna derulare a proiectului, sã oferim din experienţa noastrã, sã învãţãm de la ceilalţi; sã “înflorim” comunitatea în care trãim şi sã oferim locuri de muncã pentru mulţi dintre locuitori care au rãmas şomeri. Dorim sã implementãm ideile: voluntariat – cheie spre responsabilitate socialã reciprocã; antreprenoriat – se poate trãi în România, iar comunitãţile rurale sunt pline de resurse; crescendo pentru performanţã – susţinerea tinerilor cu abilitãţi, talente, rezultate şcolare foarte bune şi bune – pentru a se realiza, a-şi face un viitor.

În cadrul Asociaţiei, Preşedintele se ocupã în principal, de partea de promovare, redactare articole, re-actualizarea blog-ului, montaj filme, campanii de strângere fonduri, formare profesionalã, parte educaţionalã, programe de voluntariat; Secretarul (cu pregãtire în domeniul asistenţã socialã şi cultural) se ocupã, în principal, de scriere proiecte, management, cercetãri calitative şi cantitative, organizare spectacole, formare adulţi şi tineri, parte educaţionalã; Directorul Executiv este Lider General Award for Young People pentru aceastã zonã şi coordoneazã toate secţiunile aflate în desfãşurare pentru etapa de Bronz, în care suntem implicaţi, se ocupã, în principal, de relaţionare cu sponsori, identificare de resurse, parteneri, promovare, administrare bunuri.

Parteneri

Fundaţia Soros România

Fundaţia ASSOCLIC Bucureşti

GSCI Ocna Mureş, jud. Alba

Aşezãmântul Social Sf. Filofteia din Silivaş, jud. Alba

Aşezãmântul Social Sf.Mc.Ciprian din Ocna Mureş, jud. Alba

Primãria oraşului Ocna Mureş

Asociaţia Tradiţii Uiorene din Ocna Mureş

Mariagerfjiord Youth School – Hobro, Danemarca

Primãria Comunei Unirea

Asociaţia “Beautiful Life” din localitatea Chirileu, jud. Mureş

Digitex Ocna Mureş

Innovation Media&Advertising Unirea şi Cluj-Napoca

Asociaţia “Dor de sat Dumbrava”

International Award for Young People Braşov

Membru al Federaţiei VOLUM

Sponsori

Consiliul Judeţean Alba

Primãria Comunei Unirea

Media