0posts 0followers 1representative

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN PESCĂRIE ROMFISH

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Sud-Est

Contact

Calea Chișinăului 43, Pavilion Administrativ, et. 3, Iași, România
Tel/fax :0232 219420
mobil: 0743188442
email: asromfish@gmail.com

Descriere

Înființată din anul 2003, ROMFISH funcționează în baza OUG 26/2000 și este recunoscută în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 104 /2000, ca organizație de producători.

Asociația se bazează pe principiul participării și reprezentării tuturor celor implicați în sectorul pescăresc din România ( fermieri, procesatori, organizații pescăresti , furnizori de servicii in domeniul pescăresc).

Misiune : ANPP ROMFISH este o organizație neguvernamentală, apolitică, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi care activează în sectorul pescăresc,  în raport cu autoritațile publice și cu organismele corespondente din țară și străinătate.

Viziune : creşterea cotei de piaţă pentru pescăria românească, precum şi reducerea costurilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale.
ROMFISH îşi propune să fie un partener de consultări responsabil şi serios, pentru promovarea interesului comun al sectorului pescăresc şi pentru sprijinirea partenerilor de dialog social, în asigurarea unui cadru legislativ modern, nebirocratic, suplu, adaptat la realităţile existente şi bazat pe potenţialul de dezvoltare, în condiţiile competitivităţii europene şi internaţionale.

Rolul asociaţiei include următoarele aspecte: 
1. Reprezentarea intereselor sectorului pescăresc la nivel guvernamental

2. Activităţi de marketing pentru materii prime şi produse

3. Asigurarea asistenţei tehnice, juridice şi economice

4. Promovarea dialogului între diverşi actori cu care sectorul se intersectează (furnizori, beneficiari, organisme publice, etc)

5. Să se asigure că sectorul pescăresc din România beneficiază de un cadru legislativ rezonabil

6. Să furnizeze un nivel adecvat al promovării consumului de peşte, pentru a oferi o bază în activităţile de marketing specifice.

Valori : profesionalism,competentă, tradiție.

Domeniul de activitate și domeniu de interes CSR – acvacultură

Parteneri

- Universitatea Danubius Galați

– Universitatea Dunărea de Jos Galați

– Eurofish Internațional Organisation

 

Media