0posts 0followers 1representative

Asociatia “Noi Putem” Campina

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Sud
Domeniu de interes: Asistenta sociala Educatie

Contact

Adresa: Str: Centru, nr. 635, bl. 20, et. 2, ap. 5
Telefon: 0723096008
E-mail: anpcampina@gmail.com

Descriere

Scopul Asociatiei “ Noi Putem “ – Campina este de a apăra drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale ale cetatenilor şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,actioneaza pentru imbunatatireasituatiei sociale a persoanelor considerate vulnerabile din Romania.

Obiectivele asociatiei sunt:

 • sprijinirea cetăţenii în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, intervenind pe lângă Autorităţile Publice pentru respectarea principiilor democratice,    
 • promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin toate mijloacele legale, informând opinia publică din ţară şi străinătate despre încălcarea lor ;
  influentarea opiniei publice şi a autorităţilor pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin mediatizare in presa scrisa si audiovizuala;
 • promovarea măsurilor anti-discriminare;
 • îmbunătăţirea accesului la justiţie;
 • demascarea si combaterea, prin toate mijloacele legale, a abuzurilor, incalcarilor si a violarilor drepturilor fundamentale ale omului;
 • educareaa cetatenilor pentru cunoasterea si respectarea drepturilor fundamentale ale omului; 
 • dezvoltarea de parteneriate cu organizatii interne si internationale cu activitati similare. dezvoltarea unor parteneriate viabile intre ONG,
 • administratia locala, mass media si sectorul de afaceri pentru a raspunde mai bine nevoilor comunitatii ;
 • infiintarea si coordonarea unor instituttii de educatie si invatamant (gradinita, scoala de arte si meserii, universitate populara s. a. ) in conditiile legii;
 • infiintarea si administrarea unor asezaminte sociale (cantina sociala, centru de zi, adaposturi temporare, camin de batrani s.a.) in conditiile legii;
 • infiintarea unei edituri, editarea si tiprairea publicatiilor proprii, in conditiile legii;
 • coordonarea, implementarea si administrarea programelor interne si externe care au ca scop facilitarea integrarii europene si euroatlantice si/sau dezvoltarea societatii civile;
 • coordonarea, implementarea, administrarea si/sau intocmirea de programe in domeniile: ONG-urilor, tineretului, educatiei, cercetarii si sportului;
 • dezvoltarea durabila a organizatiilor neguvernamentale si facilitarea accesului la servicii de instruire si dezvoltare organizationala ;
 • facilitarea accesului la informatie a comunitatilor dezavantajate sau izolate si oferirea de consultanta  si asistenta tehnica specializata
 • cresterea nivelului de capital social la nivelul comunitatilor in care va actiona
 • reprezentarea intereselor cetatenilor la nivel local, national si international;
 • coordonarea, implementarea, administrarea si/sau intocmirea de programe sociale, educationale si socio-medicale
 • programe de susţinere economico-sociale a microregiunilor;
 • programe de susţinere a zonelor rurale;
 • acţiuni de integrare şi promovare socială a persoanelor sau grupurilor din societate în vederea îmbunătăţirii acţiunilor sau structurilor lor, inclusiv persoanele roma;
 • promovarea unor programe socio-economice de intervenţie şi susţinere socio-economică a persoanelor, grupurilor aflate în dificultate social-economică;
 • desfăşurarea unor programe privind valorificarea forţei de muncă şi reintegrarea şomerilor în activităţi aducătoare de venituri sigure şi de durată;
 • ameliorarea condiţiilor de viaţă ale bătrânilor în dificultate, izolaţi de comunitate sau ale celor din unităţile de protecţie socială
 • optimizarea condiţiilor de dezvoltare şi educare a copiilor orfani, abandonaţi, precum şi programe sociale de intervenţie şi prevenţie a fenomenului “copiii străzii”;
 • promovarea unor programe socio-economice pentru combaterea delincvenţei, a violenţei şi a consumului de droguri;
 • promovarea unor programe socio-economice pentru integrarea în societate a persoanelor care prezintă diverse grade de handicap;
 • promovarea unor programe care vizează protecţia mediului înconjurător şi contribuie la prevenirea efectelor poluării în plan economic şi social;
 • desfăşurarea unor programe care îmbunătăţesc starea de sănătate a populaţiei şi accesul la serviciile medico-sanitare;
 • promovarea unor programe cultural-economice pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice românilor şi minorităţilor naţionale;
 • promovarea unor programe de educaţie pentru adolescenţi, tineri şi adulţi care să contribuie la o bună dezvoltare şi integrare în societate;

Directii de actiune: Programe şi stagii de formare pentru activităţi în domeniul social, economic, cultural şi umanitar; cabinete de educaţie maritală şi planificare familială; editarea şi difuzarea de publicaţii şi programe cu caracter socio-economic; cluburi pentru persoanele singure, izolate de comunitate; înfiinţarea unor centre de asistenţă socială pentru persoanele sau grupurile aflate în dificultate; programe socio-economice pentru rezidenţii instituţiilor de reeducare şi cei ai penitenciarelor, cu acordul şi în colaborare cu instituţiile respective;  programe de educaţie pentru copii, adolescenţi, tineri şi adulţi; programe socio-economice care vizează mediul înconjurător; reţele de educaţie medico-sanitara; activităţi culturale; centre de dezvoltare comunitară; centre de resurse pentru organizaţii neguvernamentale;  activităţi de cercetare, de consultanţă, evaluare şi de asistenţă socială; manifestări cu caracter ştiinţific – mese rotunde, simpozioane şi ateliere de studiu – în ţară şi în străinătate; organizarea de acţiuni sau convoaie umanitare în situaţii excepţionale; colaborarea cu alte instituţii de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, pentru realizarea scopului asociaţiei.

Asociatia «Noi Putem» – Campina a coordonat in judetul Prahova diferite proiecte pentru tinerii aflati in risc de excuziune sociala din mediul rural, tineri cu dezabilitati, tineri ce provin din familii monoparentale, tineri cu probleme de ordin social, economic, cultural.

 

 

Media