0posts 0followers 1representative

Camera de Comert si Industrie Bacau

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Nord-Est
Domeniu de interes: Dezvoltare economica

Contact

Adresa: Bacau, str. Libertatii, nr. 1, cod. 600052
Telefon: 0234570010 / Fax: 0234571070 / Mobil: 0744538409
E-mail: ccibc@ccibc.ro

Descriere

Reinfiintata in anul 1990, la initiativa unui grup de agenti economici din Bacau, Camera de Comert si Industrie Bacau este astazi o organizatie bine definita in peisajul economic bacauan, functionând in baza Legii Camerelor de Comert din România nr. 335/2007.

Camera de Comert si Industrie Bacau este o organizatie autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creata pentru a reprezenta, apara, sprijini si promova interesele membrilor sai si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritati, institutii ale statului, organizatii la nivel judetean, regional, national si international.

Principalele obiective:

 • dezvoltarea economica sustinuta a judetului Bacau prin stabilirea si dezvoltarea schimburilor comerciale pe pietele interne si externe;
 • promovarea la export a produselor locale;
 • atragerea investitiilor in judetul Bacau;
 • dezvoltarea de parteneriate institutionale in tara si strainatate, in sprijinul comunitatii locale de afaceri si al propriei dezvoltari organizationale.

Directii de actiune:

 • identificarea problemelor cu care se confrunta mediul de afaceri si demersuri in vederea solutionarii lor
 • furnizarea de servicii specializate de asistenta si consultanta pentru infiintarea, derularea si dezvoltarea unei afaceri
 • organizarea de manifestari promotionale cu caracter economic si comercial: expozitii, misiuni economice si institutionale, parteneriate de afaceri, forumuri, simpozioane, mese rotunde, prezentari de firme
 • promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea capacitatii manageriale in cadrul comunitatii de afaceri
 • identificarea si atragerea de fonduri de finantare si/sau parteneri pentru realizarea de proiecte economice de interes comunitar;
 • stabilirea, dezvoltarea si mentinerea parteneriatelor institutionale cu parteneri din tara si strainatate, atât in sprijinul comunitatii de afaceri – prin crearea de noi contacte si schimburi comerciale – cât si in scopul propriei dezvoltari organizationale.

Domeniul de activitate 

Activitatea curenta a Camerei de Comert si Industrie Bacau se realizeaza prin intermediul urmatoarelor departamente specializate:

Departamentul Relatii Publice

 • stabilirea, dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu agentii economici, autoritatile si institutiile publice locale, regionale si centrale, Camerele de Comert din România, asociatiile patronale si profesionale, alte organizatii de afaceri din tara;
 • marketingul si promovarea serviciilor Camerei de Comert si Industrie in cadrul comunitatii de afaceri;
 • identificarea problemelor cu care se confrunta agentii economici pe fiecare sector de activitate, in relatie cu autoritatile si institutiile statului la nivel individual, regional si national ;
 • demersuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta agentii economici.

Centrul pentru Infiintari Firme

 • pregatire documentatie, asistenta si consultanta pentru infiintarea / modificarea / inchiderea unei firme;
 • obtinere avize si autorizatii de functionare;
 • preluare comenzi pentru formulare fiscale tipizate.

Centrul de Informatii de Afaceri

 • furnizare de informatii de afaceri din tara si strainatate: cereri, oferte, colaborari, licitatii;
 • realizare si transmitere buletin de afaceri “Business to Business”, in format electronic (catre agenti economici din România);
 • eliberare de certificari despre agentii economici bacauani, la solicitarea partenerilor de afaceri, institutiilor statului, institutiilor bancare si a altor entitati, in diverse scopuri: de bonitate, pentru obtinere avize si autorizatii, participare la licitatii, deschidere cont bancar, solicitare credit bancar, etc.;
 • eliberarea de certificate de origine a marfurilor;
 • eliberarea certificatelor de forta majora;
 • furnizare semnatura electronica.

Centrul de Cooperare Economica

 • stabilirea, dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu Camere de Comert externe, Camere de Comert bilaterale, organizatii de afaceri din strainatate, ambasade si consulate straine in România si ale României in strainatate, oameni de afaceri, alti potentiali parteneri externi;
 • sprijinirea agentilor economici in stabilirea de contacte comerciale si de afaceri cu parteneri din tara si strainatate;
 • organizare intâlniri de afaceri si parteneriate economice;
 • consultanta de import – export / comert intracomunitar;
 • recuperarea TVA-ului din statele membre ale Uniunii Europene.

Departamentul Târguri si Expozitii

 • organizarea de târguri si expozitii;
 • organizare de actiuni conexe: mese rotunde, simpozioane, prezentari de firme/produse/servicii;
 • amenajare spatii expozitionale;
 • organizare de misiuni economice.

Centrul de Consultanta pentru Afaceri

 • consultanta pentru dezvoltarea afacerilor;
 • consultanta pentru accesare programe de finantare;
 • scriere si implementare proiecte de finantare.

Centrul Enterprise Europe Network

 • asistenta acordata intreprinderilor, in vederea extinderii catre o dimensiune internationala;
 • inovare, produse noi si beneficierea de oportunitati oferite de piata unica;
 • consultanta privind legislatia europeana;
 • obtinerea accesului la proiectele si finantarea UE.

Oficiul Juridic

 • asistenta juridica;
 • servicii de arhiva electronica de garantii reale mobiliare.

Resurse Umane

 • selectia si plasarea fortei de munca;
 • asistenta de specialitate in domeniul relatiilor de munca: intocmire regulamente, contracte colective de munca, contracte individuale de munca, fise de post;
 • asistenta de specialitate in domeniul protectiei si sanatatii in munca: intocmire de regulamente proprii, dosare de medicina a muncii, dosare pentru protectia muncii;
 • evidenta si completarea documentelor care atesta calitatea de angajat (completarea si tinerea carnetelor de munca).

Centrul de Promovare si Protectie a Proprietatii Industriale

 • consultanta specializata in domeniul protectiei proprietatii industriale: marci, desene industriale, inventii, inovatii.

Centrul de Informare Tehnologica „IND-TECH Nord-Est”

 • consultanta si expertiza tehnologica in domeniile industriei prelucrarilor mecanice, industriei lemnului si protectiei mediului;
 • promovarea in rândul agentilor economici a standardelor comerciale si industriale ale UE, concurentei loiale, practicilor comerciale cinstite si eticii in afaceri.

Centrul de Standardizare

 • furnizare standarde.

Curtea de Arbitraj Comercial

 • solutionare litigii comerciale prin arbitraj.

Scoala de Studii Comerciale

Dezvolta activitati de instruire profesionala, antreprenoriala si manageriala si organizeaza, conform programului sau la cerere:

 • cursuri de initiere;
 • cursuri de calificare / recalificare;
 • cursuri de perfectionare si specializare

În ceea ce priveşte domeniul responsabilităţii sociale, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău desfăşoară activităţi cu caracter social, după cum urmează:

I.      Responsabilitatea socială
 1. Organizarea de diverse activităţi pentru salariaţii Camerei pentru a sărbători evenimentele importante din an (Crăciunul – inclusiv pentru copii angajaţilor, Microrevelionul, 8 Martie, Paştele). Cu aceste ocazii se oferă angajaţilor pachete/cadouri.
 2. Asigurarea pregătirii profesionale a salariaţilor prin achitarea contravalorii participării acestora la diverse cursuri de specialitate, traininguri, workshopuri etc.; deasemeni, asigurarea implicării acestora în evenimente de teambuilding.
 3. Acordarea de sprijin financiar salariaţilor pentru diferite evenimente din viaţa acestora (căsătorie, deces, boală etc.)
 4. Donarea tehnicii de calcul uzată moral către angajaţii care au nevoie.

II.    Responsabilitatea faţă de mediu

 1. Colectarea separată a deşeurilor rezultate din activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. Hârtia este reciclată periodic de către Asociaţia „Iubim natura” cu care Camera are contract de colaborare. Până în prezent au fost reciclate 1,5 t de hârtie.
 2. Achiziţionarea de tehnică de calcul şi aparatură electronică ecofriendly, având consum mic de energie şi fiind confecţionate din materiale reciclabile.
 3. Acordarea „Trofeului protecţia mediului” principalelor firme din judeţ care au făcut investiţii importante în protecţia mediului, în cadrul „Topului  firmelor din judeţul Bacău” organizat anual de CCI Bacău.

III.   Implicarea in acţiuni sociale privind comunitatea locală

 1. Implicarea in campanii de ajutare a sinistraţilor în urma inundaţiilor care au lovit judeţul Bacău (de exemplu, campaniile „Au nevoie de noi, putem fi salvarea lor!”,  „Ajută-ţi aproapele!”).
 2. Donarea de mobilier diferitelor organizaţii neguvernamentale.
 3. Efectuarea de donaţii în alimente către centrele de asistenţă pentru bătrâni.

IV.  Responsabilitatea economică

 1. Apărarea şi reprezentarea intereselor agenţilor economici din judeţ în raport cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile existente
 2. Implicarea în sprijinirea şi promovarea produselor/serviciilor băcăuane pe plan local, regional, naţional şi internaţional.”

Media