0posts 1follower 0representatives

Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non Profit din Oltenia (C.R.O.N.O. ) Craiova

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Sud-Vest
Domeniu de interes: Educatie

Contact

Adresa: Craiova, Str. Horia, bl. A7, sc. 3, ap. 1
Tel: 0374011987
Mobil: 0743070270
Fax: 0351814400
E-mail: crono@rdscv.ro

Descriere

Asociaţia C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Nonprofit din Oltenia este o organizaţie non-guvernamentală care a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează la nivelul Regiunii Oltenia (judeţele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi).

Misiunea  C.R.O.N.O. este de a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune.

Printre obiectivele noastre:       

a)    Consolidarea rolului organizaţiilor non-profit în construirea societăţii civile

b)    Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici în ceea ce priveşte dezvoltarea şi managementul proiectelor, activitatea în reţele, cooperarea şi atragerea de fonduri intersectoriale, printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale;

c)    Atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităţile locale asupra problemelor de dezvoltare economică şi socială locală;

d)    Lărgirea accesului la finanţare al tuturor organizaţiilor non-profit din regiunea Oltenia;

e)    Îmbunătăţirea cooperării în interiorul sectorului pentru a servi mai eficient nevoilor şi intereselor comunităţii;

f)     Sprijinirea dezvoltării unor autentice parteneriate, cooperări şi reţele în interiorul sectorului;

g)    Creşterea abilităţilor organizaţiilor non-profit de a estima nevoile şi de a desfăşura activităţi participative;

h)    Asigurarea nivelului elementar de practică managerială şi a dezvoltării profesionale a activiştilor organizaţiilor non-profit în domeniile respective

i)      Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor non-profit de a-şi proiecta activitatea şi de a acţiona strategic;

j)      Creşterea atractivităţii sectorului organizaţiilor non-profit în calitate de angajator prin îmbunătăţirea imaginii sale publice;

k)    Promovarea practicilor etice, responsabile şi transparente în interiorul sectorului

 

C.R.O.N.O. –în calitatee de centru de resurse- furnizează pentru ONG-uri şi instituţii publice următoarele servicii:

 • Informare – prin intermediul unui e-grup de asistenta tehnica si consultanta (http://groups.yahoo.com/group/CRONO_CAT/) şi a 4 websituri pe care le administrează, specializate după profilul ONG-urilor beneficiare (www.crono.org.ro ,  www.cbo.ro, www.anticriza.eu, www.proiecterurale.ro);
 • Dezvoltare organizaţională – începând cu consilierea şi asistenta acordata cetăţenilor care doresc să înfiinţeze un ONG (peste 30 de ONG-uri constituite în ultimii 5 ani) şi până la instruirea şi asistarea consiliilor directoare şi ale managerilor ONG-urilor înregistrate, inclusiv facilitarea atragerii de resurse (20 de ONG-uri rurale beneficiare).
 • Consultanţă şi asistenţă tehnică în managementul proiectelor – începând de la realizarea strategiilor de dezvoltare locală ( C.R.O.N.O. a realizat deja planurile strategice de dezvoltare locală pentru un Grup de Acţiune Locală şi 9 comune) continuând cu iniţierea şi planificarea proiectelor (în jur de 50 de forumuri locale pentru iniţierea proiectelor comunitare au fost deja organizate de C.R.O.N.O. şi partenerii săi) şi până la monitorizarea acestora (asociaţia noastră a coordonat monitorizarea implementării PNDR în 60 de comune din tara).
 • Facilitarea de parteneriate. C.R.O.N.O.  este iniţiatorul a 2 reţele regionale de ONG-uri: una rurala cu peste 30 de ONG-uri afiliate (Reţeaua Organizaţiilor Comunitare din OlteniaR.O.C.O.) si alta urbana cu 11 ONG-uri afiliate (Forumuri pentru Iniţierea Proiectelor din Regiunea OlteniaF.I.P.R.O.).

Informatii suplimentare

Din 2004 până în prezent C.R.O.N.O. şi-a format o echipă de specialişti în implementarea de proiecte şi în acordarea de consultantă (facilitarea) entităţilor non-profit din Oltenia, având:

 • coordonatori de proiect cu experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare europeană sau naţională
 • consultanţi/facilitatori cu experienţă în a lucra cu organizaţii rurale şi urbane, cu expertiza necesară în organizarea unor evenimente/forumuri, dezvoltare comunitară şi organizaţională, realizare de strategii locale pe baze participative, etc.;
 • traineri cu experienţă în managementul proiectelor, proiecte in sectorul public, administraţie publica, management public, economie, analiza organizaţională, managementul organizaţiei, contabilitate, elemente de planificare strategica, comunicare, etc.

CRONO a implementat în ultimii 5 ani ca aplicant principal sau partener 14 proiecte: 3 internaţionale, 4 naţionale şi 7 în regiunea Oltenia. Alte 4 proiecte regionale se află în evaluare la diverşi finanţatori.

Parteneri

Asociaţia noastră face parte şi dintr-o serie de reţele naţionale şi europene:

 • Central – Eastern European Citizens Network;
 • RuralNet – reţeaua naţională a organizaţiilor ce promovează dezvoltarea comunitară în mediul rural;
 • S-ONG – reţeaua organizaţiilor suport din România
 • Pactul Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială al Regiunii Sud Vest Oltenia:
 • Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală – organism consultativ în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
 • Grupul Regional de Sprijin pentru Economia Socială Oltenia;
 • Coaliţia Naţională a ONG-urilor pentru Fondurile Structurale;
 • Reţeaua Socială RSC

Media