0posts 0followers 1representative

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE-CPIP

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Vest
Domeniu de interes: Dezvoltare economica Educatie

Contact

Str. Vasile Carlova nr.24, Timisoara, cod 300315
Tel:+40722709292, fax:+40356801633
Email: contact@cpip.ro

Descriere

Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente – CPIP este o instituţie neguvernamentală şi non-profit, activă în domeniul educaţional şi social. Instituţia noastra îşi propune să promoveze cultura „învăţării de-a lungul vieţii” (lifelong learning), prin implicarea activă a membrilor comunităţii în dezvoltarea unei strategii coerente de implementare a conceptului şi practicii învăţării permanente.

Această strategie reprezinta factorul de succes pentru tranzitia societatii romanesti spre era cunoasterii. In aceste conditii invatarea permanenta nu mai reprezinta un simplu aspect in sistemul de educatie si formare, ci devine piatra sa de temelie, fundament in elaborarea unor trasee de viitor.  Consecventi acestei directii, ne propunem sa canalizam intreaga noastra actvitate spre oferirea unei alternative de dezvoltare a comunitatii locale prin invatarea permanenta.

Obiective

•    Realizarea de cercetări în domeniul educaţional şi social, contractarea unor proiecte de cercetare la nivel local, regional, naţional şi internaţional care să promoveze cultura învăţării permanente;
•    Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor campanii educaţionale prin editarea   unor materiale de diseminare şi organizarea unor evenimente: workshop-uri,   training, seminarii, conferinţe, mese rotunde, schimb de opinii;
•    Crearea, organizarea, susţinerea şi promovarea unor platforme de lucru cu implicarea altor organizaţii neguvernamentale şi sau a autorităţilor locale care să promoveze şi să susţină acţiuni educaţionale privind învăţarea permanentă;
•    Afilierea şi asocierea la diverse organizaţii naţionale şi internaţionale;
•    Desfăşurarea unei activităţi naţionale şi internaţionale susţinute, prin afilierea  la organisme de profil, încheierea de contracte de colaborare, participare la  manifestări tematice, realizarea unor parteneriate în vederea obţinerii unor  granturi comunitare comune, care să sprijine învăţarea permanentă;
•    Sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale în general şi ale categoriilor dezanvantajate în special şi implicarea activă în soluţionarea lor;
•    Stimularea participării în viaţa comunitară, implicarea şcolilor în comunitate şi dezvoltarea legăturilor dintre actorii sociali;
•    Asigurarea mediului prielnic dezvoltare şi educaţie a copiilor, adolescenţilor  şi adulţilor şi integrarea lor în viaţa economică şi socială;
•    Organizarea unor cursuri, conferinţe, a unor stagii de formare/ perfecţionare şi a altor manifestări ştiinţifice, cu colaborarea unor instituţii şi specialişti  români şi străini.

Arii de interes

•    Abordarea integratoare a problematicii de gen;
•    Consiliere şi formare;
•    Dezvoltare comunitară;
•    Educaţie permanenta;
•    Educaţia adulţilor;
•    Educaţie formală, non-formală şi informală;
•    Educaţie pentru democraţie şi cetăţenie activă;
•    Educaţie pentru sănătate;
•    Educaţie comunitară;
•    Educaţie interculturală;
•    Formare profesională şi continuă;
•    Integrarea în societate a persoanelor aflate în dificultate;
•    Integrare europeană;
•    Prevenirea eşecului şi abandonului şcolar;
•    Reţele şi regiuni de învăţare.

Domeniul de activitate și domeniu de interes CSR

Activitati

•    Acordarea de servicii de consiliere şi informare pentru dezvoltarea şi orientarea  carierei, abilitarea în domeniul consilierei, formatori, managementului de proiect, managementului resurselor umane, managementului organizaţional/ instituţional;
•    Dezvoltarea unor programe alternative cu caracter educaţional şi formativ;
•    Organizarea de seminarii, conferinţe, acţiuni publicitare sau alte manifestări necesare promovării învăţării permanente;
•    Elaborare şi implementare de proiecte naţionale şi internaţionale pe diverse teme de natură socială şi educaţională;
•    Consiliere şi formare, integrarea şi abilitarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediu rural, orfani cu vârsta de peste 18 ani, copiii strazii, grupuri defavorizate, etc.;
•    Abordare integratoare a egalitaţii de sexe,
•    Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde, ateliere de studiu cu participare internă şi internaţională cu caracter permanent sau temporar
•    Tipărirea şi difuzarea unor publicaţii proprii (fluturaşi, broşuri, rapoarte, buletine, reviste, cărţi, etc.);
•    Sprijinirea activităţilor care se încadrează în scopul şi obiectivele Asociatie Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente prin consultanţă, management, finanţare etc.;
•    Dezvoltarea unor programe specifice care să faciliteze comunicarea valorilor asociaţiei în cadrul comunităţilor cu componenţă eterogena (multietnice, multilingve, multiculturale, etc.);
•    Dezvoltarea unui sistem informaţional propriu (presă, literatură, audio, video, pagini web, CD-uri etc.);
•    Colaborarea cu alte fundaţii, asociaţii şi instituţii publice sau private din ţară sau străinătate;

 

Media