0posts 1follower 1representative

ECO CLUB Timisoara

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Vest
Domeniu de interes: Mediu

Contact

Andreia Ispas
0742.294.713, andreia.ispas@ecotimisoara.ro

Descriere

 

ECO CLUB Timişoara a luat naştere în anul 2007 ca şi grup de iniţiativă al Asociaţiei Leaders Timişoara. Începând din 17 decembrie 2009, ECO CLUB Timişoara este o organizatie non-profit de sine stătătoare  şi membrii săi sunt tineri din comunitatea timişoreană preocupaţi de ecologie. ECO CLUB Timişoara există pentru a crea o Timişoară mai curată, pentru îmbunătăţirea atitudinii şi schimbării comportamentului cetăţenilor prin atragerea atenţiei şi schimbarea mentalităţii asupra relaţiei om-mediu şi conştientizarea efectelor negative ale acţiunii fiecăruia dintre noi asupra mediului.

Activităţile pe care noi le avem în vedere sunt: campanii de informare, activităţi outdoor (acţiuni de ecologizare şi amenajare spaţii), educaţie ecologică pentru elevii din ciclu primar şi gimnazial  şi nu în ultimul rând, derularea diverselor proiecte pe teme ecologice.

Misiunea noastră este de :

  • a informa  şi educa cetăţenii din comunitatea timişoreană, având în vedere cu precădere tinerii
  • a colabora cu organismele şi autorităţile locale pe probleme de mediu
  • a contribui la reducerea poluării-deşeuri la nivel de oraş prin activităţile de informare şi conştientizare, precum şi prin diverse proiecte şi evenimente în cadrul comunităţii

Obiective ECO CLUB Timișoara

  • creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la necesitatea unui comportament civil – ecologic
  • creșterea notorietății în rândul comunității timișorene și la nivel național
  • organizarea de proiecte și activități menite să implice atât cetățenii, tinerii, instituțiile locale și companiile preocupate de problemele de mediu ale comunității locale și nu numai

Parteneri

Primăria Municipiului Timişoara (prin Direcţia de Mediu), Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, SC. RETIM Ecologic Service SA, Fundația Verde 2000, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, TVR Timişoara, Kiss FM, Ad Partner.

Media