0posts 0followers 0representatives

Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Sud-Vest
Domeniu de interes: Dezvoltare economica

Contact

Brazda lui Novac, bl. N11-12, parter, Craiova, judetul Dolj
Telefon: 0040 351 416041; 0040 351 416042
Fax: 0040 351 416041
office@fpro.ro

Descriere

Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO) a fost înfiintata in data de 3 martie 2004 ca initiativa a unor organizatii cu nume in regiune pentru a unii fortele principalilor actori privati din mediul economic in vederea cresterii impactului si relevantei acestora.
Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia, este persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica.

Scop

F-PRO are ca scop reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice locale si regionale precum si cu alte organizatii din tara si din strainatate, precum si impulsionarea procesului de coagulare a intereselor de afaceri ale intreprinzatorilor din regiunea Oltenia.

Domeniu de activitate

 • Initiaza si propune proiecte de legi şi alte acte normative organelor abilitate care sa faciliteze si sa incurajeze infiintarea si dezvoltarea agentilor economici precum si a asociatiilor/fundatiilor patronale si profesionale;
 • Reprezinta, sustine, promoveaza si apara interesele economice ale agentilor economici;
 • Conlucreaza cu confederatii patronale nationale la care se poate afilia, cu sindicate, camere de comert si alte organizatii ale comunitatii de afaceri locale, regionale sau nationale si cu organe ale administratiei locale si regionale in vederea adoptarii solutiilor ce prezinta interes pentru membrii sai;
 • Stimuleaza stabilirea de relatii economice si de cooperare internationale in interesul agentilor economici;
 • Incurajeaza cooperarea intre agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO, pentru a le asigura un profit ridicat;
 • Acorda asistenta membrilor sai pentru dezvoltarea afacerilor;
 • Organizeaza / participa la manifestari tehnico-stiintifice, seminarii, conferinte, expozitii, targuri si alte asemenea actuni la nivel local, regional, national sau international ce prezinta interes pentru agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO;
 • Editeaza publicatii de interes pentru agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO;
 • Sensibilizeaza opinia publica cu privire la problematica comunitatii de afaceri, elaborand si finantand in acest scop studii, analize, sondaje de opinie si informari publice;
 • Actioneaza pentru respectarea legalitatii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea economica;
 • Combate prin toate mijloacele legale a tendintelor de monopol si concurenta neloiala;
 • Participa activ pe plan local, regional si national la dialogul social si la punerea in valoare a experientei, cunostiintelor si informatiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce intereseaza comunitatea de afaceri;
 • Conlucreaza cu organele administratiei publice si cu alte organisme in reglementarea impozitelor, taxelor, tarifelor si a preturilor produselor si a altor asemenea activitati ce privesc agentii economici;
 • Faciliteaza, prin intermediul organizatiilor specializate, accesul membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura pe plan local si regional;
 • Initiaza, concepe si implementeaza proiecte cu finantare de la diversi donatori;
 • Organizeaza activitati de formare profesionala ;
 • Efectueaza activitati de cercetare – dezvoltare ;
 • Acorda, in functie de disponibilitatile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tineri;
 • Efectueaza orice alte activitati legale necesare realizarii scopului F-PRO.

Membrii F-PRO

·         Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Craiova (CLIMM Craiova) (200 de membri activi)

·         Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PIMM) Slatina

·         Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat

·         Colegiul Farmacistilor Dolj

·         Asociatia Teritoriala a Organizatiilor Cooperatiste Dolj

·         Asociatia Constructorilor Olteni (ACO)

·         Asociatia Tipografilor, Editorilor si furnizorilor lor din Regiunea Oltenia (ATEF)

·         Asociatia “Proiect pentru o lume a oamenilor mai buni” (APLOMB)

·         Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Olt

·         Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Olt

·         Asociatia Femeilor Manager din Mehedinti

Servicii pentru membrii F-PRO

·         Asigurarea reprezentarii intereselor IMM-urilor prin: promovarea de initiative legislative; propunerea de modificari legislative; sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM prin aparitii in mass-media locala si regionala; promovarea parteneriatului public-privat; mobilizarea grupului parlamentar local de sprijin pentru IMM-uri in solutionarea problemelor legate de dezvoltarea sectorului privat si a mediului de afaceri; participarea, prin reprezentanti, la nivel local, la organismele tripartite.

·         Asigurarea de informatii privind: sursele de finantare existente (credite, granturi); programele de instruire si consultanta existente; oportunitati de afaceri din tara si strainatate; organizarea de evenimente (targuri, expozitii, misiuni economice in strainatate, seminarii pe diverse teme de interes pentru IMM-uri, cursuri, prezentari de programe de finantare, intalniri de afaceri, etc.); legislatia in vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri.

·         Realizarea demersurilor necesare la ministere, agentii, Parlament, Prefecturi, Consilii Judetene, Primarii pentru solutionarea cererilor indreptatite ale membrilor, prin stuctura nationala – CNIPMMR.

·         Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai sectorului bancar, ai administratiei centrale si locale de stat, personalitati ale mediului de afaceri, membrii grupului parlamentar de sprijin, presa centrala si locala.

 

Consultanta

·         Consultanta pentru accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune care se adreseaza IMM-urilor (www.fonduri-structurale.ro).

·         Consultanta pentru accesarea fondurilor destinate IMM-urilor derulate prin Programele nationale multianuale pentru perioada 2002-2009, finantate de Ministerul IMM-urilor, Comertului, Turismului si Profesiilor Liberale – www.animmc.ro/programe/.

·         Consultanta pentru: intocmirea planurilor de afaceri; intocmirea dosarelor pentru accesarea diverselor surse de finantare; obtinerea standardelor internationale de calitate; dezvoltare economica locala.

·         Consultanta in afaceri pentru IMM-uri.

·         Consultanta juridica, financiar-contabila, manageriala si marketing.

·         Asistenta pentru infiintarea de societati comerciale si gasirea de parteneri de afaceri.

 

Formare profesionala

Activitatea de formare profesionala desfasurata de F-PRO are in vedere dezvoltarea abilitatilor si competentelor resurselor umane din turism conform cerintelor economiei de piata functionale romanesti si la standardele cerute de Uniunea Europeana prin organizarea cursurilor de calificare/recalificare in meseriile barman/ospatar, bucatar, receptioner si tehnician in turism, hotel si alimentatie.

Cursurile derulate de F-PRO sunt autorizate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

Participantii la cursuri primesc cerificate de absolvire recunoscute la nivel national si european, avizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

 

Proiecte

F-PRO a urmarit in decursul celor 4 ani de existenta dezvoltarea mediului de afaceri si facilitarea alinierii IMM-urilor din regiunea Sud Vest Oltenia la exigentele impuse de economia de piata si piata unica europeana.  Aria de cuprindere a proiectelor dezvoltate de F-PRO a permis consolidarea credibilitatii sale ca si exponent al intereselor IMM-urilor in Regiunea Sud Vest Oltenia si la nivel transfrontalier (Romania-Bulgaria), cat si formarea si perfectionarea unei echipe de specialisti in managementul de proiecte si furnizarea de servicii adecvate catre IMM-uri.

Parteneri

Membrii F-PRO

· Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Craiova (CLIMM Craiova) (200 de membri activi)

· Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PIMM) Slatina

· Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat

· Colegiul Farmacistilor Dolj

· Asociatia Teritoriala a Organizatiilor Cooperatiste Dolj

· Asociatia Constructorilor Olteni (ACO)

· Asociatia Tipografilor, Editorilor si furnizorilor lor din Regiunea Oltenia (ATEF)

· Asociatia “Proiect pentru o lume a oamenilor mai buni” (APLOMB)

· Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Olt

· Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Olt

· Asociatia Femeilor Manager din Mehedinti

Media