0posts 1follower 0representatives

FORMATEST – Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Nord-Vest
Domeniu de interes: Educatie

Contact

Adresa: Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 1-3
Tel: 0264402390, 0745008716
e-mail: contact@formatest.ro

Descriere

Asociația Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională, acronim FORMATEST este o organizație non-profit constituită în martie 2006 cu scopul de a oferi prin cursurile organizate o bază solidă de formare profesională în conformitate cu standardele ocupaționale în vigoare. FORMATEST oferă o gamă largă de cursuri de formare, perfecționare și specializare folosind metode de training interactive și lectori experimentați. Cursurile oferite sunt concentrate în special în zona managementului și a competențelor antreprenoriale, cuprinzând cursurile de manager de proiect, manager al sistemului de management al calității, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale, director de programe, formator, manager resurse umane etc. Prin oferta de cursuri, FORMATEST vine atât în întâmpinarea nevoilor de specializare și perfecționare în firme, cât și în organizații ne-guvernamentale și instituții publice.

Obiectivele FORMATEST sunt:

1. Asigurarea unor servicii integrate de înaltă calitate în domeniul educației continue a adulților, al cercetării aplicative și al consultanței pentru formarea, evaluarea și certificarea  competențelor profesionale, manageriale și antreprenoriale.

2. Transferul de cunoștințe și asigurarea resurselor necesare pentru elaborarea și implementarea programelor de formare, evaluare și certificare a competențelor  profesionale, manageriale și antreprenoriale.

3. Identificarea necesităților și priorităților manifestate pe piața muncii în vederea orientaăii/reorientării ocupaționale a forței de muncă disponibile.

4. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de formare profesională, managerială și antreprenorială pe alte căi decât cele formale.

5. Îmbunătățirea educației permanente a tuturor persoanelor, în mod deosebit a tinerilor, femeilor și persoanelor defavorizate.

6. Sprijinirea inițiativei economice promovate pentru valorificarea optimă a resurselor umane disponibile pe piața muncii.

Viziunea  FORMATEST - Un sistem integrat de formare, evaluare si certificare a competențelor  profesionale, manageriale și antreprenoriale, aliniat la standardele europene prin transparență și fexibilitate, care să ducă la creșterea ocupabilității, adaptabilității și mobilității forței de muncă calificate.

Misiunea FORMATEST - Să faciliteze accesul oricărei persoane interesate la programele de educație continuă pentru fomarea, evaluarea și certificarea competențelor profesionale, manageriale și antreprenoriale, participând astfel, în limita resurselor disponibile și a competențelor atestate, la formarea unei forțe de muncă competitive, capabile să satisfacă cerințele manifestate pe piața muncii.

Parteneri

TIME – Ecoprojects Foundation Bulgaria

Corporate Social Responsibility Association of Turkey

KÖVET Association for Sustainable Economies

Media