0posts 1follower 1representative

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov

Contact

Adresa: Sos Pantelimon nr. 300, etaj 3, sector 2 Bucuresti

Tel: 021.2552258/61
Fax: 021.2552259

Email: bucuresti@fdpsr.ro

Descriere

La 15 ani de la înfiinţare, Fundația Dezvoltarea Popoarelor rămâne fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională persoanelor aflate în situaţie de risc social. În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

FDP are sediul central la Bucureşti, trei filiale în ţară (Arad, Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia).

FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective:
• prevenirea abandonului școlar
• promovarea ocupării durabile
• dezvoltarea inițiativelor de economie socială

Metoda de lucru a FDP are în vedere o abordare pozitivă, care valorizează persoana, indiferent de dificultatea situaţiei în care se află, prin implicare şi participare activă. Principiile noastre de lucru sunt: centralitatea persoanei,  a pleca de la pozitiv, facem împreună, subsidiaritatea, parteneriatul.

Pe plan național FDP este membră a: Federației ONG-urilor pentru Copil FONPC, membru fondator al Federației VOLUM care susține dezvoltarea voluntariatului în Romania și membru cu statut de observator în cadrul Rețelei APARTE, care reunește organizațiile care atrag fonduri din comunitate.

Pe plan internațional FDP este afiliată rețelei AVSI Network constituită din 35 organizații din Europa Occidentală, America de Nord, Africa şi Asia, care împărtășesc aceeași metodă de intervenție, sub coordonarea Fundației AVSI din Italia.

În anul 2011 vor beneficia de serviciile furnizate de FDP peste 1000 de copii și peste 1.200 de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Servicii sociale și de educație
• informare şi consiliere în vederea conştientizării importanţei educaţiei
• consiliere psihologică
• suport şcolar
• activităţi recreativ-educative
• stimulente materiale
• dezvoltarea abilităților de viață independentă
• formarea personalului din domeniu

Servicii de stimulare a ocupării
• informare/orientare
• formare profesională
• tutorat
• mediere

Servicii de tip economie socială
• dezvoltarea şi implementarea de iniţiative generatoare de venit, având la bază conceptul de economie socială, în vederea integrării în muncă a persoanelor cu nevoi speciale
• înfiinţarea și gestionarea de întreprinderi sociale
FDP este acreditată pe furnizarea de servicii de calificare în domeniul auto, pentru angajați sau șomeri (București), peisagist floricultor nivelul I și inițiere în competențe informatice (Cluj), introducere validare şi gestionare date şi formare de formatori (Arad).

Perspective
• furnizarea de cursuri de calificare de nivel superior şi diversificarea tipurilor de calificări oferite

• dezvoltarea unui model de program de tip „Şcoală după Şcoală” și implementarea lui în cadrul a opt centre la nivel național

• înființarea la nivel național a unor întreprinderi sociale pentru integrarea persoanelor cu risc de excludere socială

Parteneri

AVSI Italia, ASLAM – Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese Italia, AUTOITALIA GROUP, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti, CDO Opere Sociali Italia, Centrul Naţional de Artă ”Tinerimea Română”, Clubul Lions, Cittalia – Fundația pentru cercetări a ANCI, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială Bucureşti sector 3, Fundația Inimă de Copil Galați, Federaţia ONG-urilor pentru Copil FONPC , Regiunea Veneto Italia, Sotas Lituania, Veneto Lavoro Italia, qmc Marketing&Creativity

Finantatori: AVSI, donatori privaţi din Italia, Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor UmaneUE: Programul pentru drepturi fundamentale și cetățenești, Programul Tineret în acțiune

Sponsori 2010-2011: ABS –Architected Business Solutions AMIQ, Cadbury Romania S.A. (donatie dulciuri), Fundatia “Dr. Victor Babes”, FMS, LALIU, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (donație rechizite), Nextmed Office, Pontina Accesorii, Parmalat, PMG East, Taxhouse SRL, Unicredit Consumer Financing

Media