0posts 0followers 1representative

Fundatia ESTUAR

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov

Contact

Adresa: Str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87, Sc. 1, ap. 1, sector 5, Bucuresti, cod: 050864
Tel.: 031/41.71.888
Fax: 031/41.71.890
E-mail: office@estuar.org

Descriere

Misiunea Fundaţiei Estuar este de a oferi opţiuni sociale şi alternative adulţilor cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească.

Valorile şi principiile organizaţiei noastre susţin:

 • respectul faţă de beneficiar;
 • confidenţialitatea informaţiilor primite de la beneficiar;
 • lupta împotriva practicilor discriminatorii;
 • încurajarea beneficiarilor să-şi asume riscurile unui trai obişnuit;
 • creşterea toleranţei şi înţelegerii faţă de persoanele cu nevoi speciale;
 • respect faţă de individualitatea şi demnitatea beneficiarilor;
 • promovarea şanselor egale pentru toţi membrii comunităţii;
 • cultivarea competenţei şi profesionalismului în cadrul serviciilor oferite.

Principalele direcţii de acţiune iniţiate şi implementate de Fundaţia Estuar:

 • Servicii de consiliere şi informare (managementul bolii psihice, scoala aparţinătorilor, reprezentare socială etc.)
 • Servicii de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială (grupuri de suport pentru beneficiari şi lucrători, activităţi recreative şi creative, ateliere lucrative, activităţi terapeutice, spălătorie, realizarea unei reviste a beneficiarilor etc.);
 • Servicii locative printr-un proiect de locuinţe protejate (4 apartamente în Bucureşti) care permite deprinderea de abilităţi casnice precum şi de management financiar personal, facilitează activităţi sociale, oferă suport moral etc., şi printr-un proiect de consiliere la domiciliu;
 • Advocacy şi lobby, prin apartenenţa la federaţii de protecţie a drepturilor omului şi iniţiative strategice cu următorul scop: modelul de bună practică al Fundatiei Estuar să fie replicat şi împuternicit prin puterea financiară şi politică a statului.

Grupurile-ţintă ale Fundaţiei Estuar sunt:

• adulţii cu probleme de sănătate mintală;
• adulţii care se confrunta cu probleme temporare de adaptare şi comunicare;
• familiile şi prietenii persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Ale grupuri vizate de Fundaţia Estuar prin activităţile sale:

 • specialiştii, rezidenţi şi studenţi din domenii ca: psihiatria, asistenţa socială, psihologia, dreptul, etc.;
 • reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor locale şi centrale;
 • copii şi tineri din comunitate.

Fundaţia Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociaţia Penumbra din Scoţia şi Liga Română de Sănătate Mintală. Primul serviciu oferit de Fundaţie în beneficiul adulţilor cu probleme de sănătate mintală a fost cel de Locuinţe Protejate, fiind prima organizaţie din România care a oferit acest serviciu ca o alternativă viabilă la internarea în spitalele psihiatrice. De-a lungul timpului, Fundaţia Estuar a dezvoltat o serie de servicii care să răspundă nevoilor beneficiarilor săi cu scopul diminuării apelului acestora la instituţii.

Parteneri

Finanţatori: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Consiliul Local Sector 6 Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul 6; Consiliul Local Sector 4 Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul; 1Consiliul Local Sector 4 Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul 4; Relief Fund for Romania UK; RIBW – Olanda; Open Society Institute; FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Beclean e.V. Ravensburg; Rompetrol; United Way Romania; European Commision; Fundatia Vodafone Romania; European Commission, Lifelong Learning Programme, Sub-programme Grundtvig (Adult education)

Colaboratori: Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România; Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj; APAHNP Cluj, Centrul de Zi ”Sf.Maria”; Asociatia Center for Health Research Consortiul Organizaţiilor Studenteşti Cluj; Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca; Primaria Cluj-Napoca Serviciul Control Protecţia Mediului şi Igienizare

Parteneri: National Institute for Health and Welfare (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Finlanda); Helsingin Klubitalotry (Finlanda); Papilot, Zavod, Ljubljana (Slovenia); Zavod RUJ (Slovenia); Der PARITÄTISCHER in Bayern, SPZ (Germania); De Waterheuvel (Germania); Fountain House Stockholm (Suedia); Foundation UZTAI Fundazioa (Spania); Fundaţia Comber Ireland; Fundaţia Motivation România; Fundaţia Vodafone România; Global Initiative on Psychiatry Vilnius; Global Initiative on Psychiatry Sofia; HealthNetTPO (Olanda); Fundaţia Preţuieste Viaţa; Asociaţia Telefonului Copilului; JOL-LET Foundation; Institutul Teologic Adventist; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul 6; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul 1; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, sectorul 4

Media