0posts 1follower 0representatives

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov Nord-Est Sud-Est Vest

Contact

Birou Bucuresti:
Adresa: Str. Biserica Amzei, nr. 29, et.3, sector 1, Bucuresti, cod 010393
Telefon/Fax: 021/313 5674
Telefon: 021/313 5675
Birou Iasi:
Adresa: Str. Varianta Uzinei, nr 1, cod 700013
Telefon: 0232/27.98.56
Telefon/Fax: 0232/27.85.35
E-mail: diana.paius@bethany.ro
Birou Timisoara:
Adresa: Calea Dorobantilor nr. 4, cod 300298
Telefon: 0256/49.94.31
Telefon: 0356/40.19.84
Fax: 0256/49.94.31
E-mail: bsst@bethany.ro

Descriere

MISIUNEA FUNDAŢIEI

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, organizaţie neguvernamentală, urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţă socială.

VALORILE NOASTRE sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparenţa, profesionalismul. Pentru îndeplinirea misiunii fundaţiei noastre, dezvoltăm programe de prevenire a abandonului copiilor, asistenţă maternală profesionistă, voluntariat.

PRIORITĂŢILE STRATEGICE ALE ORGANIZAŢIEI NOASTRE :

– Dezvoltarea de servicii de asistenţă socială centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sărace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, tineri, minorităţi, refugiaţi, persoane abuzate, persoane traficate, etc.), în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, prezervării autonomiei şi protecţiei persoanei, prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

– Dezvoltarea de programe de promovare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, de sporire a cunoaşterii şi participării civice.

– Dezvoltarea de programe destinate nevoilor de dezvoltare ale tinerilor.

– Promovarea colaborării şi cooperării între sectoarele public-privat, promovarea parteneriatelor între autorităţile naţionale/regionale/locale şi societatea civilă, pentru realizarea unor obiective de interes comun.

– Dezvoltarea de programe de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă de interes general sau de interes comunitar.

– Promovarea dezvoltării durabile.

– Promovarea parteneriatelor cu alte organizaţii similare româneşti sau străine.

ISTORIC

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a fost constitutită ca organizaţie neguvernamentală românească la 10 ianuarie 1994, conform sentinţei civile nr.1/10.01.1994. Primele activităţi desfăşurate în România au început în 1991 prin programul educaţional pentru lucrători sociali şi programul de asistenţă socială în Leagănul pentru copii Timişoara. Aceste activităţi au fost coordonate de reprezentantul în România al organizaţiei ,,Bethany Christian Services” din Grand Rapids, Michigan, USA. În Octombrie 2008, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a fost acreditată de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş să ofere servicii de asistenţă maternală pentru copii cu nevoi speciale şi servicii de prevenire a separării copiilor de familia biologică sau extinsă prin Decizia nr. 152 din 8 Octombrie 2008.

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe: Timiş, Iaşi, Bucureşti, Arad.

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului, desfăşurând, în acest sens, o serie de programe şi proiecte specifice:

Programul de prevenire a abandonului copiilor din familia biologică

Programe de promovare a sănătăţii copilului şi familiei

Programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri din centre de plasament

Proiecte de educaţie pentru copii şi adolescent

Activităţi de socializare şi loisir pentru copii din spitale

Protecţia mediului

Proiecte de voluntariat şi evenimente destinate promovării voluntariatului

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany încurajează conceptul de dezvoltare a comunităţii prin implicarea activă a cât mai mulţi actori sociali. Din acest considerent  suntem  un promotor convins al voluntariatului şi al programelor de responsabilitate socială corporatistă. În ceea ce priveşte programele de responsabilitate socială corporatistă, Fundaţia Bethany este interesată să dezvolte proiecte în oricare din domeniile menţionate mai sus, şi nu numai.

Informatii suplimentare

Tot în parteneriat cu compania Provident Financial Fundaţia Bethany a organizat în ultimii doi ani evenimente speciale pentru copiii cu dizabilităţi, beneficiari ai fundaţiei. Compania s-a implicat atât în oferirea de pachete cu produse alimentare, dulciuri şi jucării, cât şi în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor.

De asemenea, evenimentele Săptămâna Naţională a Voluntariatului şi Gala Voluntarilor – evenimente publice de promovare a conceptului de voluntariat au  beneficiat de sprijin din partea companiei Provident Financial, dar şi din partea altor firme şi companii

Parteneri

Sponsori:

Fundaţia Vodafone, Provident Financial, E-on România, Iulius Mall, Moldova Mall, Hotel Bellaria, Coseli, Shatter, Day By Day, Casa Bolta Rece, Pizzeria Alila, Concret Advertising, Blue Bytes .

Parteneri media:

TVR Iaşi, TVR Timişoara, TVR3, Radio Iaşi, Radio Hit, Radio VoxT, Radio Timişoara, Ziarul de Iaşi, Cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei, Agenda Timişoara, Zile şi Nopţi, ŞtiriONG, CITV.

Instituţii publice partenere:

Primăria municipiului Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Direcţia de Muncă Timiş, Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea „Tibiscus”, Primăria Sânnicolau, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara, Garda de Mediu, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.

Media