0posts 2followers 0representatives

Patronatul Roman

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov
Tip organizatie: Partener social

Contact

Adresa: Str. Luigi Galvani, Nr. 17-19, Sector 2, Bucuresti, România
Tel.: 031.7111.503 / Fax: 021.211.0774

E-mail:office@patronatulroman.ro

Descriere

Despre noi

La 1 ianuarie 2008 Patronatul Român cuprindea 71 de  organizaţii patronale teritoriale, confederaţii, federaţii, asociatii şi filiale, în toate judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti(35 filiale, 12 asociaţii, 9 federaţii şi uniuni, 11 confederaţii centrale şi teritoriale, coordonate de preşedinţi şi copresedinţi) cu un total de peste 54.000 angajatori ale căror societăţi afiliate îşi desfăşoară activitatea în peste 90% din ramurile de activitate prevazute de Codul CAEN.

În conformitate cu prevederile Legii 356/2001, OG 26/2002 şi respectiv art. 15 din Legea 130/1996 republicată în 1998, prin SENTINŢA CIVILĂ nr. 23 pronunţată în şedinţa publică din 26.10.2005. definitivă şi irevocabilă, Patronatul Român a devenit reprezentativ pentru 23  ramuri ale economiei  precum şi la nivel naţional.

Functiile principale:

1.Influenţează politica şi mediul legal astfel încât să se asigure că acestea conduc la creşterea şi dezvoltarea afacerilor prin intermediul dialogului social cu guvernul şi cu sindicatele;

2.Prevederea de servicii directe membrilor care se bazează pe nevoile acestora din urmă, care măresc performanţa şi competenţa sectorului privat şi care dau posibilitatea membrilor să se achite de responsabilităţi comune şi să aibă contribuţii la dezvoltarea socio-economică la nivel naţional.

Prin îmbunătăţirea climatului de afaceri, Patronatul Român urmăreşte creşterea angajărilor şi diminuarea saraciei. In esenta sa, Patronatul Roman este o organizatie atat pentru lobby, cat si pentru furnizarea de servicii catre membrii sai. Patronatul Român se focalizează asupra întreprinderii  individuale, ca sursă de inovaţii, productivitate şi creştere a angajării având ca scop oferirea de servicii la un nivel foarte ridicat. Astfel, cererile de servicii dorite de membrii organizatiei se pot baza pe dezvoltarea afacerilor in care sunt implicate membrii. Aceste cereri includ: informatii despre pietele de munca, managementul resurselor umane, negocieri, productivitate, relatii economicie, comerciale etc.

Având un rol militant şi preventiv, Patronatul Român are ca activităţi obligatorii:
–   definirea şi promovarea sistemului de întreprindere privată şi economie de piaţă
–   promovarea dezvoltării economice
–  păstrarea echilibrului de putere între comunitatea de afaceri, sindicate şi alte grupuri de presiune ce funcţionează în România, într-un sistem pluralist de luare a deciziei
–   promovarea intereselor membrilor şi comunităţii de afaceri
–   asigurarea unei finalizări la timp  a armonizării economice şi instituţionale a României cu acquis-ul comunitar în vederea integrării în UE
–   crearea unui climat pozitiv pentru afaceri, prin lobby la nivel guvernamental
–   adaptarea organizaţiei în vederea satisfacerii necesităţilor în schimbare ale membrilor săi, anticiparea acestor necesităţi şi capacitatea organizaţiei de a le răspunde.

Media