0posts 0followers 2representatives

Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul Bucureşti

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov
Tip organizatie: Partener social
Domeniu de interes: Drepturile omului Educatie

Contact

Adresa: România, București, sector 1, Str. Cameliei nr. 39, etaj 2
Tel./Fax:021-316.80.46
Mobil: 0766.440.301; 0722.540.782
E-mail: office@faimm.ro

Descriere

PFAIPMM-MB a fost infiintat in octombrie 2005, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu Legea nr. 356/2001 a patronatelor.

Misiune:

Apărarea intereselor femeilor, in mediul de afaceri, militând pentru promovarea egalităţii de şanse si tratament intre femei si bărbaţi in domeniile antreprenorial si patronal. Impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de constituire si dezvoltare a societăţilor comerciale de către femei, cu capital privat autohton si/sau cu participarea investitorilor străini.

Scop:

Îmbunătăţirea mediului comunităţii de afaceri prin stimularea, cu mijloace specifice, transpunerii in viata a visurilor si aspiraţiilor unor femei care lupta pentru un ideal bazat pe creaţie, invenţie, inovaţie, experienţă si profesionalism.

Obiective principale:

  • Apărarea, stimularea si promovarea intereselor femeilor in mediul de afaceri la nivel local, naţional si internaţional;
  • Promovarea si apărarea intereselor femeilor de afaceri din întreprinderile private in relaţia cu autorităţile publice, precum si cu alte organisme si organizaţii din România si din străinătate;
  • Promovarea unor acţiuni in rândul femeilor de afaceri bazate pe  informare, pregătire profesionala, consiliere in demararea unei afaceri precum si dezvoltarea networkingului (relaţionare) intre acestea si ceilalţi agenţi economici la nivel local, naţional si internaţional;
  • Iniţierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte si programe pentru femei, in domeniile antreprenorial, patronal, social, economic şi alte domenii de interes pentru femeile de afaceri;
  • Facilitarea, prin intermediul organizaţiilor specializate, a accesului membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura, de la bugetul de stat sau din alte surse (programe de finanţare europeana, alte surse de finanţare);
  • Oferirea de programe de consultanta si asistenta in afaceri, management şi în alte domenii de interes pentru membrii patronatului;
  • Initierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte si programe pentru femei, in domeniile antreprenorial/intraprenorial, patronal, social, economic şi alte domenii de interes pentru femeile de afaceri;
  • Reprezentarea intereselor femeilor de afaceri in organismele profesionale şi patronale internationale şi afilierea la federaţii/confederaţii/uniuni patronale naţionale şi internaţionale;
  • Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea,  realizarea şi/sau  participarea la derularea programelor transfrontaliere, europene sau a altor programe.

Informatii suplimentare

PFAIPMM-MB a incheiat doua acorduri pentru doua proiecte internationale pe programul PHARE-Leonardo da Vinci- invatarea pe parcursul intregii vieti:
1. „SHE WINS” in parteneriat cu I.T.C.G. „G. MAGGIOLINI” din Italia. Proiectul se refera la imbunatatirea calitatii si a inovatiei in domeniul educatiei profesionale si a sistemelor de formare prin intitutiile si practicile acestora.

2. „DEMETRAE” – Egalitatea de sanse/orientare pe sexe pentru a spori si sprijini alegerile femeilor in domeniul agricol: cai si instrumente pentru sistemul educational si al formarii in parteneriat cu Istituto di Istruzione Superiore „Arrigo Serpieri" (Institutul de Învăţământ Superior „Arrigo Serpieri") din Bolognia, Italia – in calitate de promotor si cu CONFAO Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento din Roma, Italia – in calitate de coordonator.

• In 2010 am incheiat Protocol de colaborare cu ADAF (Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin) pentru promovarea femeilor si sprijinirea acestora in dezvoltarea afacerilor.

• Dispune de traineri acreditati pentru pregatire antreprenoriala, management afaceri si managementul proiectelor.

• Incepand cu august 2010, PFAIPMM-MB este autorizat de CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) pentru organizarea cursului de specializare MANAGER PROIECT (cod COR 241919).

• Din 2011 Patronatul este membru in cadru Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov.

PACTUL REGIONAL PENTRU OCUPARE BUCURESTI ILFOV reprezintă o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, fiind o structură de parteneriat prezentă la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare a ţării. Aceasta face parte din structurile identificate la nivel European pentru implementarea Strategiei Europene privind Ocuparea, urmărind implicarea actorilor locali în parteneriate pentru elaborarea unor proiecte care urmează a fi finanţate din fondurile structurale existente (cu precădere din Fondul Social European, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).

Parteneri

Rombac Audit si Consultanta, Asociatia Studentilor Economisti din Romania

Sponsori morali: Asociatia IMM-urilor din Bucuresti, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Media