0posts 1follower 1representative

Asociatia Recolamp

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Bucuresti-Ilfov
Domeniu de interes: Mediu

Contact

Adresa: Str. Eugen Lovinescu nr 14, sector 1, Bucureşti, România

Tel: + 40 21 223 02 56

Fax: + 40 21 223 02 57

Email: office@recolamp.ro

Descriere

Recolamp este singura organizaţie specializată în gestionarea deşeurilor din surse de lumină, autorizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Pentru a atinge acest scop, toate activităţile asociatiei urmăresc colectarea acestor deşeuri şi reciclarea lor în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei.

Recolamp oferă un serviciu cheie în procesul de reciclare,consultanţă tehnică şi legislativă, companiilor interesate de gestionarea deşeurilor provenite din surse de lumină.

Recolamp urmăreşte realizarea unor obiective ambiţioase, având o serie de servicii cheie: preia, prin contract, responsabilitatea ce revine producătorilor (sau terţilor ce acţionează în numele lor) de a organiza activitatea de colectare, reutilizare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora. În acest scop, Recolamp promovează soluţii de colectare şi tratare la nivel naţional pentru a asigura un sistem integrat, eficient şi transparent de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Asociația a dezvoltat relaţii puternice cu parteneri cheie, autorităţi, producători, importatori, companii de management al deşeurilor, realizând un sistem integrat de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Recolamp  a creat, dezvoltat şi administrat un Sistem Comun ce are ca scop gestionarea activităţilor de colectare, transport, sortare, tratare şi reciclare a surselor de lumină, precum şi programe de conştientizare şi educare a populaţiei.

De-a lungul celor trei ani de activitate, Recolamp a  investit constant în infrastructură şi încheierea de protocoale de colaborare pentru locaţii care generează deşeuri, în acest moment reţeaua de colectare având aproximativ 6000 de puncte de colectare în toată ţara. Acestea sunt amplasate în sedii ale companiilor cu care s-au incheiat protocoale de parteneriat, magazine de retail, centre municipale de colectare, etc, iar utilizatorii au posibilitatea să depună în mod gratuit sursele de lumină uzate.Totodata, până acum au fost înregistraţi peste 130 producatori în sistemul gestionat de către Recolamp. Un scurt bilanţ ne arată că peste 4000 de companii și instituții din Romania colaborează cu Recolamp și își gestionează corespunzator și fără niciun cost deșeurile din surse de lumină.

Din 2008 Recolamp a lansat propriul număr, TelVerde 0800.888.666. La acest număr gratuit, apelabil din orice reţea, o echipă dedicată stă la dispoziţia celor interesaţi.

Echipa Recolamp numără 6 membri.

Așadar, prin activitatea sa dublată de implicarea efectivă în acțiunile Ministerului Mediului și Pădurilor, Recolamp contribuie la îndeplinirea obiectivelor de țară trasate de Uniunea Europeana privind colectarea DEEE, categoria echipamentelor de iluminat.

Sloganul Recolamp “Recicleaza. Acum ai cum!” este pus în practică cu toată convingerea.

Recolamp a comunicat vizibil, unitar și coerent permanent adresându-se unui public divers: participanți la schema colectivă administrată de asociație, persoane juridice generatoare de deșeuri, autorități și instituții publice centrale și locale, persoane fizice, furnizori de servicii logistice – salubrizatori/colectori/transportatori și reciclatori, societatea civilă instituționalizată și mass-media.

Asociaţia Recolamp se angajează să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră eficientă şi responsabilă faţă de mediu. În plus, Recolamp acţionează ca un purtător de cuvânt al membrilor si în raport cu autorităţile, mass media şi alte organizaţii pe probleme legate de respectarea şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi creşterea gradului de conştientizare a impactului activităţilor zilnice asupra mediului înconjurător.

Parteneri

Centrul pentru Jurnalism Independent

Ambasada Marii Britanii

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Media Image Factory

Media