0posts 1follower 0representatives

Sindicatul Independent Bahlui – Iasi

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Nord-Est
Tip organizatie: Partener social

Contact

Adresa: Sistemul Hidrotehnic Prut – Jijia al S.G.A. Iasi, str. Manta Rosie, nr.16, Jud. Iasi
Tel: 0232 410 513 / Mobil: 0754 029 447

Descriere

Sindicatul independent este organizaţia socio-profesionala care reuneşte, prin libera adeziune, salariaţii din A.B.A. Prut – Barlad si S.G.A. Iasi, cu contract de munca pe durata nedeterminata, fara deosebiri de: pregătire profesionala, naţionalitate, convingeri politice, religie, sex si varsta. In acest sindicat se pot inscrie si pensionarii care au lucrat cel puţin 5 ani in cadrul SGA (sau in fostele EGA sau OGA Iasi).

Principiile fundamentale ale organizarii si funcţionarii sindicatului sunt:

 • unitatea de acţiune sindicala;
 • democraţia;
 • solidaritatea;
 • respectarea libera si respectarea opiniilor;
 • alegeri democratice.

Sindicatul Independent “Bahlui” Iasi are urmatoarele scopuri principale :

 • organizarea unitatii si forţei de acţiune a membrilor sai pentru punerea in valoare si apararea drepturilor, libertăţilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 • respectarea, promovarea si apararea deminitatii si intereselor prefesionale, economice, materiale, sociale, civile, cultural-sportive si turistice ale membrilor sai.
 • conlucrarea cu toate organizaţiile si organismele care lupta pentru indeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale.
 • promovarea relaţiilor de colaborare si solidaritatea interna si internaţionala cu toate organizaţiile sindicale naţionale si internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptate sociala, libertate si pace.
 • contribuie prin propuneri la elaborarea si modificarea actelor normative care privesc: activitatea sindicala, legislaţia muncii, interesele socio-profesionale si economice ale membrilor sai de sindicat precum si la adaptarea lor cu interesele statutare si constitutionale.
 • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor de sindicat, munca, la protectia sociala a muncii (securitatea si igiena muncii, respectarea salariului minim, repaos saptamanal, concediu de odihna plătit etc.), dreptul la asistenta medicala gratuita, la pensii, la ajutor de şomaj si alte forme de asistenta si protectie sociala prevăzute de Constitutie, alte acte normative precum si de contractele colective de munca.
 • participa la elaborarea si avizarea Regulamentului de ordine interioara, asigura cu conducerea unitatii stricta lui respectare.
 • este partener la negocierea, incheierea si anularea contractului colectiv de munca care stabileste drepturile si obligaţiile reciproce in probleme de producţie, normare, salarizare, sociale si culturale.
 • militeaza pentru asigurarea unui raport optim intre nivelul salariilor si cel al preturilor tarifelor si taxelor.
 • asigura asistenta juridica in cauze civile, patrimoniale sau care privesc conflictele de munca, sub toate aspectele ale membrilor de sindicat.
 • participa la stabilirea sectoarelor cu condiţii de munca deosebite si urmăreşte acordarea echipamentului de protectie, de lucru, antidot precum si sporuri personalului care lucreaza in condiţii deosebite sau periculoase de munca.
 • înfiinţarea si organizarea de unitati proprii (sau prin asociere) de cultura, sport, publicaţii, societati comerciale lucrative aducatoare de venituri.

Media