0posts 1follower 2representatives

Societatea Handicapatilor Fizic din Judetul Bacau

Urmareste organizatie
Regiune de activitate: Nord-Est

Contact

Str. Garii, Bl.70, sc. F, ap.2, parter, Bacau, 600255, Romania
telefon/fax: 0234 523994, 0745512263

Descriere

Descrierea organizatiei:

Societatea Handicapaţilor Fizic din judeţul Bacău este organizatie neguvernamentala non-profit, umanitară, înfiinţată în baza Hotărârii Judecătoreşti 107 PJ din 3 mai 1990, din iniţiativa unui grup de persoane cu handicap fizic.

Misiune: integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap fizic, prin crearea de condiţii pentru participarea deplină şi egală la viaţa comunităţii.

Viziune:  Respectarea persoanei cu dizabilitati, recunoasterea si dezvoltarea  particularitatilor si abilitatilor specifice, includerea ei ca persoana cu drepturi egale in toate domeniile comunitatii actuale.

Valori:

  • Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei cu dizabilitati;
  • Prevenirea si combaterea discriminarii sociale;
  • Respectarea principiului egalizarii sanselor pentru persoanele cu dizabilitati;
  • Responsabilizarea societatii prin actiuni de lobby;
  • Libertatea de optiune si de control asupra propriei vieti si asupra serviciilor de care beneficiaza.

Beneficiari: 664 persoane adulte cu handicap fizic- membri ai organizaţiei

Domeniul de activitate si domeniu de interes CSR:

  • activităţi creative, recreative şi socio-culturale (spectacole, excursii, tabere, vizite la muzee, vizionarea de piese de teatru etc.);
  • activităţi de educaţie şi instruire;activităţi asistenţă socială:
  • activităţi de consiliere juridică;
  • activităţi de atragere a voluntarilor , informarea, educarea publicului larg despre „fenomenul handicap”.
  • activitati productive

Parteneri

- Fundaţia Lord Michelham of Hellingly- Elveţia;
– Asociaţia Espiroumanie- Elveţia;
– Asociaţia Amitie Tîrgu Ocna-Franţa;
– Asociaţia Betania –România;
– Asociaţia L’Orange Bleue- Elvaţia;
– Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
– Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile;
– Fundatia Soros Romania
– Global Found for Women- SUA;
– Phare pentru democraţie.

Media