CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret

· Proiect nefinalizat

CERT, o şansă pentru tine! – Primul proiect de infrastructură pentru tineret şi voluntariat din localitatea Buhuşi, judeţul Bacău.

Prima Retea de Tineret CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli – mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional.

Proiectul are o valoare de 38, 864 EUR şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.

Obiectivul general al proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” vizează consolidarea bazei de voluntari ai Asociaţiei „EXISTǍ O ŞANSǍ” prin încurajarea participării tinerilor la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Astfel, pe perioada celor 12 luni de finanţare a proiectului, se urmăreşte creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin atingerea următoarelor obiective specifice:
O1: Infiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău – structură sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii – ca raspuns la lipsa alternativelor de implicare a tinerilor şi spaţiilor adecvate petrecerii timpului liber.

O2: Dezvoltarea unui numar de 10 iniţiative menite să faciliteze asumarea unui rol activ al tinerilor în viaţa publică din oraşul Buhuşi, cu participarea directă a unui numar de 30 de voluntari, 100 de copii şi tineri (ateliere tematice, sesiuni de dezbateri, foscus grupuri, sondaj de opinie, spectacol de traditii, campanie de advocacy, întalniri cu decidenţii, cursuri de formare, vizite la centre de voluntariat din Iaşi şi Cluj).

O3: Dezvoltarea şi promovarea unei imaginii publice pozitive a Asociaţiei „Există o Sansă”, drept motor de creştere în comunitate şi partener viabil pentru sectorul guvernamental şi economic, prin transparenţa decizională şi vizibilitatea activităţilor desfăşurate, formarea resursei umane şi schimb de bune practici între voluntari, capacitare şi coaching prin transfer de experienţă din partea partenerilor şi colaboratorilor.

În România, tinerii reprezintă una dintre cele mai defavorizate categorii în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. La nivel local nu există alternative de implicare şi nici spaţii adecvate petrecerii timpului liber.

Infiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT creează structura sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii.

Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli – mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri care participă la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică.

Pentru detalii si informatii suplimentare:

Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;
E-mail: contact@existaosansa.ro;
Web: www.existaosansa.ro

https://www.facebook.com/centrulcert?fref=ts

https://www.facebook.com/existaosansa?fref=ts

Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro.

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

Media